+66 83 040 0303 sales@surinpalms.com

ความคืบหน้าโครงการ

สุรินทร์ปาล์มสคอนโดมิเนียม

DSC_6128-1024x683
พื้นที่ก่อสร้าง
ความคืบหน้าโครงการ
DSC_2693-1024x683
โครงร่างแนวคิดสุรินทร์ปาล์มสคอนโดมิเนียม
DSC_9635-1024x684
ห้องตัวอย่างและพื้นที่อยู่อาศัยกำลังดำเนินการ
Make An Appointment